Reference

Ekscentar presa 6t, 8t i 10t

Isporuka Ekscentar presa za PSM Zanatska radnja - Glavičice, Bijeljina

Presa 6t - Proizvođač: „Maschinen Fabrik Karl Burkard“ ; Njemačka, tip 6TF

Presa 8t - Proizvođač ,,Berrenberg Pressen“ ; Njemačka, Tip EPt8/160N

Presa 10t - ,,LORCH“ ; Njemačka
Tip ExP 10


Ekscentar presa 25t

Isporuka Ekscentar prese za firmu Metalremont d.o.o Tuzla

Proizvođač: PLANK werkzeugmaschine
Težina stroja: cca 1,2 t


Apkant presa 110 t

Isporuka Apkant prese za firmu Metalremont d.o.o Tuzla

Tip/model: D 160 - 25

Proizvođač: GWF

Godina proizvodnje: 1993

Sila pritiska: 160 t

Duljina savijanja/ radna duljina: 3.050 mm
Radni takt ca/ takt. Maks. 250 mm

brzina dizanja / brzina udarca: dolje: dolje; 90 mm/s
Težina stroja: cca 13 t

Priključna snaga: 22 kW

Ekscentar prese

Isporuka tri ekscentar prese za firmu Metalis MI d.o.o Lukavac.

Od 6 do 25 t